NIA Studier

< tilbake

Det norske instituttet i Athen tilbyr kurs godkjent av de norske universitetene til studenter på flere nivåer. I vårsemesteret arrangeres BA-kurset Den Klassiske kulturen i perioden januar-mars. I sommermånedene (juni-august) arrangeres to kurs i nygresk språk og kultur, mens det i høstsemesteret tilbys MA-kurs i antikkvitenskapelige fag (oktober). Instituttet tilbyr også et etterutdanningskurs for lærere i november. 

 

Nærkontakt med studiene: Her presenteres et studentprosjekt på historisk grunn.

 

 

 

 

 

I tillegg til å arrangere egne kurs, hjelper vi gjerne studenter som planlegger studieturer og forskningsopphold i Hellas. Se Praktisk informasjon

BA-kurs i antikkvitenskapelige fag

Kursene, som avholdes i Athen og Roma våren 2007, tar for seg sentrale emner i den greske og romerske periode av antikken, nærmere bestemt klassisk tid i Athen og den augusteiske periode i Roma. [Les mer...]

Etterutdanningskurs for lærere høst 2007

Temaet for årets kurs er "Filosofi og klassisk kultur i skolen".  Kurset finner sted i Athen i uke 45 og er rettet mot lærere i den videregående skolen. [Les mer...]

Religion og helligdommer - MA-kurs

De senere år har vi i samarbeid med Institutt for klassisk filologi, russisk og religions­vitenskap ved Universitetet i Bergen tilbudt  MA-kurset "Religion og helligdommer i antikkens Hellas".  Dette kurset vil ikke bli avholdt høsten 2007.  Nærmere informasjon vil bli lagt ut når planene for 2008 er klare.
[Les mer
om kurset i 2006...]
 

Nygresk i Athen - sommerkurs 

I samarbeid med Institutt for klassisk filologi, russisk og religions­vitenskap ved Universitetet i Bergen har Det norske institutt i Athen de siste årene tilbudt sommerkurs i nygresk. Det vil ikke bli avholdt kurs sommeren 2007. Nærmere informasjon vil bli lagt ut når planene for 2008 er klare.  [Les mer om kursene i 2006...]