< tilbake

Filosofi OG KLASSISK KULTUR I SKOLEN

Etterutdanningskurs for lærere, uke 45, 5.-10. november 2007

Både filosofi og Antikkens språk og kultur er nå kommet inn som fag i norsk skole.  Kulturdelen av det siste faget gjelder "kunst og kultur med vekt på litteratur".  Kurset er først og fremst et tilbud til dem som vil arbeide  innenfor de nye fagene, men kan også være interessant for andre med mer generelt engasjement innenfor områdene. 

Den delen av kurset som særlig vies den antikke filosofien vil ta opp 

- filosofiske problemer, både innenfor erkjennelsesteori og etikk, slik de ble formulert av antikke tenkere

- den filosofiske pedagogikken, særlig  dialogens form og funksjon

- filosofien i forhold til politikk og samfunnsliv

Den andre delen av kurset vil konsentrere seg om teater og drama i det klassiske Hellas.  Tilnærmingen vil være bred:  Dramaets opprinnelse og religiøse røtter, det athenske dramaet som sosial institusjon, teaterarkitektur, to hovedverker i gresk dramatikk.

Kurset omfatter forelesninger og omvisninger som også vil trekke inn andre aspekter av gresk kultur.  Det vil bli en to-dagers ekskursjon til Peloponnes.

Leseliste med litteratur som forutsettes lest før kurset starter, vil bli sendt ut i god tid.

Målgruppe:  

Lærere i videregående skole og andre som arbeider med filosofi og klassisk kultur i skolen.

Fagansvarlige:

Professor i filosofi Panos Dimas, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo.  Fra 01.08.07:  Bestyrer for Det norske institutt i Athen

Professor i gresk Øivind Andersen, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo

administrativt ansvarlig:

Konsulent Audny Hegstad Diamantis, Det norske institutt i Athen

kursbevis:

Dette er et etterutdanningskurs som ikke gir studiepoengsuttelling.  Etter fullført kurs får deltakerne et kursbevis.

 

 

 

 

 

 

Fagansvarlige:

Professor i filosofi Panos Dimas,  

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo

Fra 01.08.07: 

Bestyrer for Det norske institutt i Athen

 

Professor i gresk Øivind Andersen, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo

 

Administrativt ansvarlig:

Konsulent Audny Hegstad Diamantis,

Det norske institutt i Athen

 

Kursbevis:

Dette er et etterutdanningskurs som ikke gir studiepoengsuttelling. Etter fullført kurs får deltakerne et kursbevis.

 

Pris: NOK 3.000.

Avgiften dekker all undervisning og ekskursjon.

 

Innkvartering: Athen-instituttet kan tilby deltakerne rimelig innkvartering i vårt gjestehus eller hotell.

Det arrangeres ingen felles reise fra Norge.

 

Søknadsfrist: 1. mai 2007.

Begrenset deltakerantall.

 

Søknadsskjema og mer informasjon om kurset og instituttet:

norwinst.gr

 

Søknad sendes, helst elektronisk, evt. fakses til:

Konsulent Audny Hegstad Diamantis

Det norske institutt i Athen

Hellas

E-post:                            Faks:

 

 

 


praktisk informasjon:

Kurset holdes ved Det norske institutt i Athen 5.-10. november 2007 (uke 45).

Kursavgift:  NOK 3.000,-.

Det arrangeres ingen felles reise fra Norge, men Instituttet kan sørge for rimelig innkvartering, enten på hotell eller i Instituttets gjestehus.

Påmelding

Søknadsfrist er 1. mai 2007.  Begrenset deltakerantall.  Søknadsskjema lastes ned (se nedenfor), fylles ut og sendes som vedlegg til e-post, brev eller fax til:  

Det norske institutt i Athen
v/ konsulent Audny H. Diamantis


Hellas

Fax:  , e-post

For nærmere informasjon, kontakt konsulent Audny Hegstad Diamantis:

Last ned søknadskjema
OBS: Når du får forespørsel om du vil å åpne eller lagre filen, velg å lagre den på harddisken din. Deretter kan den åpnes i Word.