< tilbake

nygresk - sommer 2006

 19. juni - 17. august 2006

 

Institutt for klassisk filologi, russisk og religions­vitenskap tilbyr sommerkurs i nygresk ved Det norske institutt i Athen. Kurset er på 30 studiepoeng og består av to emner:

  •  NYGR 101-Nygresk 1, språk (15 studiepoeng)

  •  NYGR. 102-Nygresk 2, kultur (15 studiepoeng)

Undervisning på begge emner foregår parallelt ved Det norske institutt i Athen og er obligatorisk. Det kreves minimum 80% oppmøte til undervisningen for å kunne gå opp til eksamen. Studiet er meget arbeidskrevende og forutsetter konsentrasjon om studiet i hele kursperioden. Det blir gitt ca. 6 timers undervisning hver dag og man forutsetter også lekselesing. 

Det kreves ingen forkunnskaper i nygresk. Det forutsettes kunnskaper på nivå med Språk og språkvitenskap (10 studiepoeng, variant av examen facultatum).  

Fagomtale

Nygresk utgjør som sine forgjengere gammelgresk og middelaldersk, bysantinsk gresk, en selvstendig gren innenfor indoeuropeisk. Den kan i hovedsak sies å være en naturlig fortsettelse av disse eldre språktrinnene. Den viktigste forskjellen ligger i nygreskens forenklede morfologi. Dessuten deler nygresk visse særdrag (balkanismer) med andre språk på Balkan (bulgarsk, makedonsk, albansk, tyrkisk og i mindre grad rumensk).

Språksituasjonen i Hellas var inntil for ca. 25 år siden ennå svært preget av at all administrasjon og høyere undervisning skjedde på det relativt kompliserte lærde språket "katharevusa", mens det betydelig enklere folkespråket "dimotiki" (i forskjellige former) stort sett var enerådende som tale- og litteraturspråk. I dag anvendes i praksis bare ett språk, som gjerne kalles standardgresk. Dette språket er dimotiki-basert, men har opptatt en del elementer fra katharevusa.

Den nygreske litteraturen har særlig markert seg innen poesien. Blant de mest kjente er diasporadikteren Konstantinos Kavafis (C.P. Cavafy), som levde mesteparten av sitt liv i Aleksandria, nobelpristakerne Giorgos Seferis (1963) og Odysseas Elytis (1979), og Jannis Ritsos.

Emnene NYGR101-102 er normert til ett semesters studium, 30 studiepoeng. Undervisningen blir gitt som intensivt sommerkurs ved Det norske instituttet i Athen.  NYGR102 bygger på NYGR101.

 

 

Søknadsfrist  01.04.06 

 

Søknad sendes Det norske institutt i Athen, , GR-117 42, ATHENS, Greece, innen 01.04.06.

 

Last ned søknadskjema
OBS: Når du får forespørsel om du vil åpne eller lagre filen, velg å lagre den på harddisken din. Deretter kan den åpnes i Word for utfylling.

 

 

Emneoversikt

 

Kode 

Emnenamn 

Stp.  

Semester

Bygger på

NYGR101

NYGRESK I

15

S

 

NYGR102  

NYGRESK II

15

S

NYGR101  

 

Studieplan: 

 

Nygresk språk (NYGR101) Bachelor 

Nygresk kultur (NYGR102) Bachelor 

 

 

 

 

 

For mer informasjon ta kontakt med 
konsulent Merete Ludviksen , Tel: