< tilbake

studieplan: Nygresk I, SPRÅK

 Faglig innhold

Studiet omfatter følgende hoveddisipliner:

  • Praktisk ferdighet i muntlig og skriftlig bruk av språket. 

  • Språkets lydsystem og grammatikk.  

Læringsmål

  • Studentene skal tilegne seg elementære grammatikk-kunnskaper, et dagligdags ordforråd og være i stand til å føre en enkel, dagligdags samtale.

Tilrådde forkunnskaper

For å begynne på nygresk semesterfag kreves det ingen forkunnskaper i nygresk. Det forutsettes kunnskaper på nivå med Språk og språkvitenskap (10 studiepoeng, variant av examen facultatum).

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som et intensivt sommerkurs ved Det norske instituttet i Athen. 

Obligatoriske aktiviteter

Undervisningen er obligatorisk (minimum 80% oppmøte). Pensum omfatter gresk lærebok og gresk grammatikk. Studentene må ha en gresk ordbok. 

Vurdering/eksamensformer 

Eksamen består av en skriftlig prøve på seks timer, samt en muntlig prøve. Muntlig eksamen er regulerende, og kan justere en karakter opp eller ned.   Eksamen vurderes ut fra en karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Evaluering

Emnet vil bli evaluert regelmessig, bl.a. ut fra tilbakemeldinger fra studentene.

 

For mer informasjon ta kontakt med 
konsulent Merete Ludviksen , Tel: