< tilbake

studieplan: Nygresk II, KULTUR

 Faglig innhold

Dette emnet tar opp moderne gresk litteratur, kultur, historie og samfunnsforhold. Studiet omfatter følgende hoveddisipliner:

  • En omfattende og variert innføring i det moderne greske samfunnet. 

  • Innføring i gresk historie.

  • Praktisk gresk kultur: byvandringer, besøk på museer, teater, konserter og dagsutflukter.

Læringsmål

  • Å gi studentene kunnskaper om og innsikt i moderne gresk litteratur, kultur, historie og samfunnsforhold.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som et intensivt sommerkurs ved Det norske instituttet i Athen.

Obligatoriske aktiviteter

Undervisningen er obligatorisk (minimum 80% oppmøte). 

Vurdering/eksamensformer 

Eksamen består av en 3 dagers hjemmeeksamen i siste del av september. Informasjon om utdeling av oppgaver og innleveringsfrist fås ved ankomst til studiestedet. Eksamen vurderes ut fra en karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Evaluering

Emnet vil bli evaluert regelmessig, bl.a. ut fra tilbakemeldinger fra studentene.

 

For mer informasjon ta kontakt med 
konsulent Merete Ludviksen , Tel: