< tilbake

MA-kurs i Athen høsten 2006

MA-kurs over ett semester i middelhavsområdets arkeologi og historie ved de norske instituttene i Athen (NIA) og Roma (DNIR).

Disse kursene, som tidligere har vært annonsert på denne web-siden, kommer til å bli avholdt på en annen måte enn tidligere beskrevet. IAKH ved Universitetet i Oslo har bl.a. av økonomiske grunner bestemt seg for å kansellere det opprinnelig godkjente oppgaveskrivingskurset i Athen. Studenter som er interessert i opplegget som kommer til å tilbys i Oslo og Roma, bes kontakte IAKH. 

Religion og helligdommer i antikkens Hellas: Form og funksjon

1. - 15. oktober 2006

Et 10 eller 15 studiepoengs MA-kurs ved Det norske institutt i Athen, i samarbeid med Seksjon for religionsvitenskap, IKRR, UiB. 

Målsetning med kurset 

Studiet skal gi økt innsikt i religionens betydning og funksjon i de antikke samfunn. Studiet er utpreget tverrfaglig, det vil derfor være en hovedmålsetning at studentene skal tilegne seg metodisk bevissthet ved bruk av forskjellige typer kilder. Ikke minst p.g.a. den tverrfaglige vinklingen vil studiet være en god innføring til et MA-studium av det antikke samfunn. 

Emneomtale

Studiet tar for seg religiøse forestillinger, religiøse ritualer og den fysiske rammen (helligdommer, tempel, altre, votivgjenstander) for religionen i antikkens Hellas. Det vil også bli lagt vekt på å analysere religionens funksjon i samfunnet, spesielt forholdet mellom religionens karakter og den politiske strukturen i de greske bystater. Hovedvekten legges på arkaisk og klassisk tid (ca. 700-300 f.Kr.). 

Startgrunnlag

Mye av pensumlitteraturen er på engelsk. I tillegg til generell studiekompetanse bør derfor studentene ha gode engelskkunnskaper. 

Undervisning

Undervisningen foregår intensivt over 2 uker i perioden 1-15. oktober 2006 dels gjennom forelesninger ved Det norske institutt i Athen,  dels gjennom omvisninger/ekskursjoner til monumenter i Athen og omegn. 

Søknadsfrist  senest 1. september 2006. 

Last ned søknadskjema
OBS: Når du får forespørsel om du vil åpne eller lagre filen, velg å lagre den på harddisken din. Deretter kan den åpnes i Word for utfylling.

Søknaden sendes til Knut Ødegård, Det norske institutt i Athen, pr. faks eller mail til 

Studiepoeng: 

10 eller 15

Lærere

Professor Einar Thomassen, IKRR (UiB), instituttbestyrer Knut Ødegård, Det norske institutt i Athen. 

Innkvartering

Instituttet tilbyr husrom i instituttets hybelhus til en gunstig pris (11 Euro pr. pers. dobbeltrom, 16 Euro enkeltrom). For de som foretrekker å bo på hotell vil Instituttet være behjelpelig med å skaffe rom. 

Eksamen 

Studentene vil før undervisningen starter få tildelt en tittel for en emneoppgave. Denne skal først presenteres muntlig på et seminar og deretter bearbeides til en skriftlig oppgave som skal innleveres ca. 1 mnd. etter undervisningens slutt. Det skriftlige sluttresultatet vil være gjenstand for evaluering. 

Pensum

Pensum for de to variantene av emnet finner du her

For mer informasjon ta kontakt med 
konsulent Merete Ludviksen , Tel: