Å studere I Hellas 

 

Det norske instituttet i Athen tilbyr kurs godkjent av de norske universitetene til studenter på flere nivåer. I vårsemesteret arrangeres BA-kurset Den Klassiske kulturen. I sommermånedene arrangeres to kurs i nygresk språk og kultur, mens det i høstsemesteret tilbys MA-kurs i antikkvitenskapelige fag. Instituttet tilbyr også et etterutdanningskurs for lærere i november.
[Les mer...]

  

Med alle fasiliteter i nærmiljøet

 

NIA ligger sentralt plassert like under Akropolis. Som NIA student har man alt man trenger i nærmiljøet. Gjestehus, Institutt og bibliotek ligger bare noen få skritts gange fra hverandre. [Les mer...]

 

 

 

 

 

NORSK FELTARBEID I HELLAS

 

Selv om Det Norske Institutt er en ung organisasjon, kan det se tilbake på femten års aktivitet med egne feltarbeid og over 50 års studier ved norske arkeologer.  
[Les mer...]

 

 

 

 

Instituttets historie

 

”Det norske institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie” ble innviet den 8. mai 1989, og ble dermed den fjortende ”utenlandske arkeologiske skole” i Athen. 
[Les mer...]

 

 

 

studier i athen 2007

 

Etterutdanningskurs for lærere høst 2007

"Filosofi og klassisk kultur i skolen" er temaet for etterutdanningskurset for lærere som Instituttet arrangerer 5.-10. november 2007. Søknadsfrist er 1.mai 2007.  [Les mer...]

 

 

 

BA-kurs i antikkvitenskapelige fag

I samarbeid med Antikkprogrammet, IFIKK, UiO, og Det norske institutt i Roma arrangerer Det norske institutt i Athen BA-kurs våren 2007. Kursene i Athen og Roma tar for seg sentrale emner i den greske og romerske periode av antikken, nærmere bestemt klassisk tid i Athen og den augusteiske periode i Roma. Søknadsfrist er 15. oktober 2006.

[Les mer...]

 

 

2004 Đ The Norwegian Institute at Athens
 Web design by Astrid Berdal