Pensum, Religion og helligdommer i antikkens hellas  

< tilbake

RELV305 Religion og heilagdomar i antikkens Hellas (15 studiepoeng)

Andersen, Øivind. “Politikk og orakler: Athen og Delfi.” I Dionysos og Apollon, utg. T. Eide og T. Hägg, Bergen 1989, s. 195-210.

Arafat, K.W. Pausanias’ Greece : Ancient artists and Roman rulers. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. (246 s.)

Burkert, Walter. Greek religion. Cambridge , Mass. : Harvard University Press 1985. (337 s.)

Detienne, Marcel. “Between beasts and gods.” I Myth, Religion and Society, utg. R.L. Gordon, Cambridge : Cambridge University Press 1981, s. 215-228.

Elsner, Jas. “From the Pyramids to Pausanias and Piglet: Monuments, travel and writing.” I Art and Text in Ancient Greek Culture, utg. S. Goldhill og R. Osborne, Cambridge : Cambridge University Press 1999, s. 224-254.

Hultgård, Anders. “Pausanias och religionen.” I I Hellas med Pausanias, utg. Ø. Andersen og T. Eide, Bergen 1992, s. 127-143.

Hägg, Tomas. “Hermes og lyren: En myte og dens forvandlinger.” I Dionysos og Apollon, utg. T. Eide og T. Hägg, Bergen 1989, s. 167-180.

Jameson, Michael H., “The spectacular and the obscure in Athenian religion.” I Performance Culture and Athenian Democracy, utg. S. Goldhill og R. Osborne, Cambridge : Cambridge University Press 1999, s. 321-340.

Osborne, Robin. Archaic and Classical Greek Art. Oxford : Oxford University Press 1998. (242 s.)

Powell, Anton.“Religious prophecy at Athens I samme forfatters Athens and Sparta, London 1988, s. 383-413.

Seeberg, Axel.“Var Pausanias arkeolog?” I I Hellas med Pausanias, utg. Ø. Andersen og T. Eide, Bergen 1992, 145-152.

Spivey, Nigel. Understanding Greek Sculpture: Ancient meanings, modern readings. London : Thames & Hudson 1996. (240 s.)

Tomlinson, R.A., Greek Sanctuaries, London : Elek 1976, s. 1-121.

Østby, Erik. “Eleusis: myte, helligdom og rituale.” I Dionysos og Apollon, utg. T. Eide og T. Hägg, Bergen 1989, s. 59-78.

Østby, Erik. ”Pausanias og arkeologien.” I I Hellas med Pausanias, utg. Ø. Andersen og T. Eide, Bergen 1992, s.153-176.

Tekstar:

Homer, Odysseen, 11. sang.

Fra Greske myter og mysterier, utg. Tore Frost, Oslo 2003:

Hesiods teogoni (3-44)

Dei homeriske hymnane til Apollon (123-146), Demeter (155-179) og Hermes (45-74)

Prologen til Euripides’ Bakkantinnene (183-192)

Pausanias: Utdrag frå 1. bok (Attika) og 10. bok (Delfi). Norsk omsetting i I Hellas med Pausanias, utg. Ø. Andersen og T. Eide, Bergen 1992, 187-278.

 

RELV305B Religion og heilagdomar i antikkens Hellas (10 studiepoeng)

Andersen, Øivind. “Politikk og orakler: Athen og Delfi.” I Dionysos og Apollon, utg. T. Eide og T. Hägg, Bergen 1989, s. 195-210.

Burkert, Walter. Greek religion. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1985. (337 s.)

Detienne, Marcel. “Between beasts and gods.” I Myth, Religion and Society, utg. R.L. Gordon, Cambridge: Cambridge University Press 1981, s. 215-228.

Elsner, Jas. “From the Pyramids to Pausanias and Piglet: Monuments, travel and writing.” I Art and Text in Ancient Greek Culture, utg. S. Goldhill og R. Osborne, Cambridge: Cambridge University Press 1999, s. 224-254.

Hägg, Tomas. “Hermes og lyren: En myte og dens forvandlinger.” I Dionysos og Apollon, utg. T. Eide og T. Hägg, Bergen 1989, s. 167-180.

Jameson, Michael H., “The spectacular and the obscure in Athenian religion.” I Performance Culture and Athenian Democracy, utg. S. Goldhill og R. Osborne, Cambridge: Cambridge University Press 1999, s. 321-340.

Osborne, Robin. Archaic and Classical Greek Art. Oxford: Oxford University Press 1998. (242 s.)

Powell, Anton.“Religious prophecy at Athens.” I samme forfatters Athens and Sparta, London 1988, s. 383-413.

Spivey, Nigel. Understanding Greek Sculpture: Ancient meanings, modern readings. London: Thames & Hudson 1996. (240 s.)

Tomlinson, R.A., Greek Sanctuaries, London: Elek 1976, s. 1-121.

Veyne, Paul. Did the Greeks believe in their Myths? Chicago: University of Chicago Press 1988. (153 s.)

Østby, Erik. “Eleusis: myte, helligdom og rituale.” I Dionysos og Apollon, utg. T. Eide og T. Hägg, Bergen 1989, s. 59-78.

Tekstar:

Homer, Odysseen, 11. sang.

Fra Greske myter og mysterier, utg. Tore Frost, Oslo 2003:

Hesiods teogoni (3-44)

Dei homeriske hymnane til Apollon (123-146), Demeter (155-179) og Hermes (45-74)

Prologen til Euripides’ Bakkantinnene (183-192)

 

 

For mer informasjon ta kontakt med 
konsulent Merete Ludviksen , Tel: