Den Augusteiske gullalderen

< tilbake

Fra 10. april- 18. mai 2007 (foreløpige datoer) 

Kurset tar sikte på å gi studentene en innføring i den såkalte augusteiske gullalder. Under keiser Augustus (30 f. Kr. til 14. e. Kr.) nådde den romerske kultur et høydeunkt på det litterære, det arkitektoniske og det kunsthistoriske området. Også historisk sett er perioden interessant idet Augustus må sies å være den egentlige skaper av det romerske keiserriket. 

Studentene kan velge forskjellige vinklinger alt etter deres interesser. De vil få oppgaver innen historie, litteratur og kunsthistorie/ arkeologi. Vi håper at studentene gjennom sine forskjellige interesser kan berike hverandre og gi hverandre dypere forståelse av hele epoken.

Et BA-kurs ved Det norske institutt i Roma våren 2007. Det kan tas både som et 10 poengs kurs og et 15 poengs kurs.

Les mer om .

Last ned søknadskjema.
OBS: Når du får forespørsel om du vil å åpne eller lagre filen, velg å lagre den på harddisken din. Deretter kan den åpnes i Word.

Undervisningen vil bli konsentrert om seks uker med intensiv undervisning i Italia. I de 4 første ukene vil undervisningen, som hovedsakelig er monumentbasert, bli gitt av professor Siri Sande. Undervisningen i de to siste ukene, som konsentrerer seg om språk og litteratur, vil bli gitt av en tilereisende lærer fra et norsk universitet.

Én obligatorisk oppgave på maksimum 10 sider skal karakterbedømmes for de studenter som tar 10 poeng. De som tar 15 poeng skriver en oppgave på maksimum 5 sider i tillegg. De to oppgavene må ha forskjellig emne. Studentene vil få oppgavene utdelt tidlig i studieperioden, og de vil få veiledning i å skrive i de siste to ukene av kurset.

For nærmere informasjon om emnet, se websiden til og .