< tilbake

Den  klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr)  

Mandag 29. januar - Fredag 9. mars 2007 

Emnet fokuserer på de fysiske rammer for det antikke greske samfunn, spesielt Athen i klassisk tid (ca. 500-300 f.Kr.). Med de fysiske rammer menes her topografi, klima og monumenter. Målsetningen med studiet er å fremme forståelsen av hvordan det antikke samfunn fungerte gjennom en analyse av de materielle rester og de rammer det naturlige miljø satte. Gjennom denne innfallsvinkelen vil emnet behandle en rekke sentrale tema for de fleste antikkvitenskapelige fag; politisk, religiøs og sosial organisering, økonomisk fundament og teknologisk nivå. 

Undervisningen foregår i Athen i perioden mandag 29.januar – fredag 9. mars 2007 (6 uker). Studentene får 9. februar utlevert 3 titler for en kursoppgave, hvorav en skal besvares. Det vil mot slutten av kurset gis oppgaveveiledning. Oppgaven skal leveres skriftlig innen 4. april 2007 (foreløpig dato). Kursoppgaven blir karakterbedømt. 

Et 15 studiepoengs BA-kurs ved Det norske institutt i Athen våren 2007.

Last ned søknadskjema
OBS: Når du får forespørsel om du vil å åpne eller lagre filen, velg å lagre den på harddisken din. Deretter kan den åpnes i Word.

Pensum, Den klassiske kulturen

  • Joint Association of Classical Teacher’s Greek course, The World of Athens, Cambridge 1984 (og senere utgaver), kap. 1,2,3,4,5 og 7 (s. 62-244, 276-352). 258 s.
  • M.H. Hansen, Demokratiet i Athen, København 1993. 145 s. (hele boka)
  • W. R. Biers, The Archaeology of Greece, New York 1980, kap. 7-8 (s. 148-276). 128 s.
  • R. Osborne, Classical Greece, Oxford 2000. 1-169. 169 s.
  • Ø. Andersen, “Slaveri i et demokrati”, I Ø. Andersen, T. Hägg, I Skyggen av Akropolis, Bergen 1994, s. 163-222. 59 s.
  • S.B. Pomeroy et al., Ancient Greece. A Political, Social and Cultural History, Oxford 1999, kap. 5-9 (s. 159-368) 209 s.
  • R. Osborne, Classical Landscape with figures, London 1987, s. 9-52. 43 s.
  • Totalt 1011 s.

Det er i tillegg utarbeidet et kompendium av særlig relevante antikke kilder i oversettelse.